03 กรกฎาคม 2559

ป้ายหนีไฟ ป้ายเรืองแสงในที่มืด / Glow in the Dark


สติกเกอร์เรืองแสงในที่มืด คุณสมบัติของสติกเกอร์ที่พิเศษ สามารถเปล่งแสงออกมาได้เองในเวลากลางคืน เหมาะสำหรับทำป้ายฉุกเฉิน หรือเพื่องานรักษาความปลอดภัย มาร์คตำแหน่ง ตกแต่งภายในอาคารสถานที่ ตกแต่งร้านอาหาร ผับ เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆเพิ่มเติมได้ เช่น เป็นวัสดุสำหรับงานสกรีน โดยอาจมีการสกรีนเพิ่มโลโก้ ทำเป็นป้าย ชื่อร้าน ชื่อบริษัท โดยนอกจากจะเน้นที่งานเพื่อความปลอดภัย ก็สามารถเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากขึ้นได้อีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น: